“Allvarliga incidenter och tillbud kommer
att ske. Men medvetenhet och övningar
gör att de förekommer mer sällan
och blir mindre allvarliga”

Välkommen till Onsitus