Kontaktuppgifter

Vi menar att trygghet är en mänsklig rättighet.
Håller du med?  -Ta kontakt med Onsitus idag.

E-post

Pär Suneson

Pär Suneson

VD, Övnings och visualiseringsansvarig
Hans Hedberg

Hans Hedberg

CED, Kvalitets och utvecklingsansvarig
Anders Forthmeiier

Anders Forthmeiier

Ambulansöverläkare, Medicinsk rådgivare

Vill du få nyheter och tips om säkerhet?