Onsitus

Vårt företag grundades 2011 och hette de första åren MTST. Från och med april 2015 heter vi Onsitus, ett namn med betydelsen att vi alltid är på plats. Vårt arbete utgår från varje enskild arbetsplats och blir därför unikt utifrån varje kunds förutsättningar. Vi är experter på säkerhet. Det innebär att vi gör organisationer medvetna om sina säkerhetsrisker, vi stärker handlingsberedskap och hjälper arbetsplatser att vara förberedda när olyckan är framme.

Konsultföretag som hjälper högriskorganisationer

Medarbetare med mer än 30 års erfarenhet av riskreducering och kvalitetssäkring

Grundades 2011

Vann Innovationspriset i Västerbotten 2013

Verksamma över hela Sverige

Ökar effektiviteten, stärker beredskapen och gör ditt företag tryggare