1. Beredskapspaketet

80% av alla företag och verksamheter har bristande beredskap för akuta situationer. Det innebär att människor och organisationer tar onödigt stor skada vid arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade tillbud. Vi vet att övning ger färdighet och att den bästa platsen för att bedriva analys, träning och uppföljning är i verkliga situationer. Beredskapspaketet ger förutsättningarna som behövs för att höja beredskapen och göra din arbetsplats tryggare och effektivare. Beredskapspaketet är utvecklat och verifierat med hjälp av NCC Construction, Region Norrland.

Förstudie

Identifiering av risksituationer och analys av er specifika arbetsplats.

Övning

Stresstest som simulerar en riskfylld och allvarlig olycka på plats med er personalgrupp.

Reflektion

Återkoppling och reflektion tillsammans med personalgruppen

Mervärde

Er egna sida i vår kundportal där filmklipp visar de styrkor och svagheter som identifierats under stresstestet. Materialet i kundportalen kan användas av hela personalstyrkan för vidare utbildning och reflektion.